ทิพยอักษร
บทประพัทธ์เรื่องสุดท้ายจากปลายปากกาของ
“ทมยันตี” “เร้นรอย” สู่ผลงาน NFT พร้อมภาพวาด
ผ่านการตีความจากศิลปินรุ่นใหม่

“ การกลับมาของ ทมยันตี บนโลกดิจิทัล ”

“เร้นรอย” บทประพันธ์เรื่องสุดท้ายที่ไม่มีวันจบ จากปลายปากกาของ “ทมยันตี” สู่ผลงานในรูปแบบ NFT พร้อมภาพวาดผ่านการตีความของศิลปินยุคใหม่มีทั้งหมด 5 บท จำหน่ายบทละ 1,000  บาทพร้อมภาพวาดที่ระลึก

เริ่มจำหน่ายวันที่ 15 ตุลาคม 2565

พิเศษ เปิดจองก่อนตั้งแต่วันที่ 1 – 14 ตุลาคมนี้
เฉพาะ 20 ท่านแรก ที่จองครบ 5 บท รับภาพวาดที่ระลึกครบเซ็ต
บน Canvas ขนาด 48” X 7” พร้อมลายเซ็นศิลปิน และลายเซ็นดิจิทัลของ ทมยันตี

ตรวจสอบขั้นตอนการสั่งซื้อได้ ที่นี่

รับลิงก์สั่งซื้อ หรือสอบถามรายละเอียด

ประวัติผู้แต่ง(ทมยันตี)

ทมยันตี เป็นนามปากกาของ คุณหญิงวิมล ศิริไพบูลย์

เกิดเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2480

 • พ.ศ. 2495 – เริ่มเขียนเรื่องสั้นตีพิมพ์ลงในนิตยสาร ศรีสัปดาห์ และได้รับรางวัล
 • พ.ศ. 2499 – เริ่มเขียนเรื่องยาวเรื่องแรก “ในฝัน” โดยใช้นามปากกา “โรสลาเรน”
 • พ.ศ. 2508 – คู่กรรม ตีพิมพ์ในนิตยาสารศรีสยาม
 • พ.ศ. 2509 – เขียนเรื่อง พิษสวาท
 • พ.ศ. 2512 – คู่กรรม รวมเล่ม
 • พ.ศ. 2520 – เขียนเรื่อง ล่า และ อย่าลืมฉัน
 • พ.ศ. 2529 – เขียนเรื่อง ทวิภพ
 • พ.ศ. 2531- เขียนเรื่อง ใบไม้ที่ปลิดปลิว
 • พ.ศ. 2534 – เขียนเรื่อง ดั่งดวงหฤทัย
 • พ.ศ. 2542 – เขียนเรื่อง เลือดขัตติยา
 • พ.ศ. 2547 – เขียนเรื่อง แต่งกับงาน
 • พ.ศ. 2556 – ได้รับรางวัลศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์

 

หลังจากนั้น ทมยันตียังมีผลงานบทประพันธ์ออกมาอย่างต่อเนื่อง และในปี พ.ศ. 2564 ทมยันตีได้เริ่มต้นประพันธ์เรื่อง “เร้นรอย” ได้เพียง 5 บท และภายในระยะเวลาไม่นาน ทมยันตีก็ได้จากไปอย่างสงบในท่านั่งสมาธิด้วยวัย 85 ปี ณ ล้านนาเทวาลัย ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2564 ซึ่งทำให้หลังจากนี้ “เร้นรอย” ก็คงจะยังเร้นร่องรอยของตัวเองเอาไว้พร้อมการจากไปของ “ทมยันตี” ตลอดกาล

“ จากบทประพันธ์เรื่องสุดท้าย
สู่ภาพวาด ผ่านการตีความของ ศิลปินรุ่นใหม่ ”

อรุณธตี -- เทพีแห่งสมุนไพร -- ดอกไม้มีสรรพคุณทางยา

ภาพวาดนี้เกิดจากการตีความตัวละครหลักในบทประพันธ์เรื่อง เร้นรอย ที่มีชื่อว่า อรุณธตี ซึ่งหมายถึง เทพีแห่งสมุนไพร ทั้งนี้ศิลปินได้จํากัดความให้ชัดเจนขึ้น โดยนำเสนอผ่านความหมายของ ดอกไม้  ที่เป็นสัญลักษณ์ของเพศหญิง ความอ่อนโยน และกลิ่นหอม อีกทั้งจะต้องเป็นดอกไม้ที่มีสรรพคุณทางยาเพื่อให้สอดคล้องกับความหมายของ เทพีแห่งสมุนไพร โดยในแต่ละบทจะแทนดอกไม้ทั้ง 5 ที่มีความเกี่ยวคล่องกับเรื่องราวของบทนั้นๆ ผ่านการออกแบบให้ตัวชิ้นงานเล่าเรื่องด้วยลําดับของสีจากซ้ายไปขวา พื้นหลังของภาพมาจากสถานที่หลักในยุคสุโขทัย โดยนําวัดและโบราณสถานมาใช้เพื่อให้สามารถสัมผัสได้ถึงบรรยากาศในเรื่อง โดยภาพสะสมชุดนี้จะประกอบด้วยภาพเล็ก 5 ภาพที่ตีความจากเรื่องราวในแต่ละบท และสามารถนำมาประกอบกันเป็นภาพเดียวได้อย่างสวยงาม

*ภาพจำลองตัวอย่างชิ้นงาน*

เกี่ยวกับศิลปิน​

ออม สุพรรษา อนันต์

กําลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4 คณะวิจิตรศิลป์ สาขาการออกแบบ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรียนด้าน การออกแบบเฟอร์นิเจอร์ แต่ความจริงแล้วชื่นชอบการวาดรูป และชอบศึกษา พัฒนาทักษะ ของตัวเองอยู่เสมอ ได้มีโอกาสฝึกงานในปี 2021 ตําแหน่ง 2D background เป็นเวลา 2 เดือน ทําให้คิดว่าตัวเองชื่นชอบ งาน Digital Painting และเริ่มศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานด้าน Concept Art ความฝันสูงสุดคือการได้เป็น Art Director

ติดตามรายละเอียดงานผ่าน

วิธีสั่งซื้อภาพ​ NFT

แอปพลิเคชันที่จำเป็นในการสั่งซื้อภาพ NFT

1

Binance

แอปพลิเคชันแลกเปลี่ยน สกุลเงินปกติเป็นสกุลเงินดิจิทัลหรือ Crypto

2

Metamask

แอปพลิเคชันที่ทำหน้าที่เป็นกระเป๋าหรือ Wallet สำหรับเก็บสกุลเงินดิจิทัลหรือ Crypto

3

Opensea

แอปพลิเคชันที่เปรียบเสมือนสถานที่ซื้อขายทรัพย์สินดิจิทัลโดยใช้สกุลเงินดิจิทัลเป็นหลัก

ขั้นตอนการสั่งซื้อ

[ ซื้อสกุลเงิน Ethereum (ETH) เท่านั้น ]

* จำเป็นต้องซื้อเผื่อค่าบริการระบบ Blockchain (GAS) 10% สำหรับการซื้อในแต่ละครั้ง*

ขั้นตอนที่ 1

สมัครแอปพลิเคชัน Binance

ขั้นตอนที่ 2

สมัครแอปพลิเคชัน Metamask

ขั้นตอนที่ 3

เชื่อมต่อแอปพลิเคชัน Opensea
เข้ากับ Metamask

ขั้นตอนที่ 4

ซื้อสกุลเงินดิจิทัล
ผ่าน Binance

ขั้นตอนที่ 5

โอนสกุลเงิน ETH
เข้ากระเป๋า (Wallet)

ขั้นตอนที่ 6

เชื่อมต่อกระเป๋า (Wallet)
เข้ากับ Opensea

ขั้นตอนที่ 7

สั่งซื้อภาพผ่าน
Opensea ได้เลย

ติดตามรายละเอียดงานผ่าน